Contacts in the field of labour and social affairs - Kontakty pro oblast práce a sociálních věcí

Esta é uma revisão antiga deste conjunto de dados, tal como editada em Oct 24, 2011, 15:20. Pode diferir significativamente das revisão atual.

English description

Sets of regional authorities and municipalities contacts in the field of labour and social affairs.

These sets are available from the website of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

Český popis

Kontakty na krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností v oblasti práce a sociálních věcí.

Data jsou dostupná z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Dataset structure (Struktura datasetu)

The following picture represents an UML class diagram describing source called Municipalities contacts.

Na následujícím obrázku je uveden UML diagram tříd vytvořený pro zdroj obsahující Kontaktní údaje úřadů obcí s rozšířenou působností.

Alt text

Informações Adicionais

Campo Valor
Fonte http://www.mpsv.cz/cs/7261
Autor Ministry of Labour and Social Affairs - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Mantenedor Mantenedor não fornecido
Language Czech