Health care grants - Granty na oblast zdravotnictví

Další informace   (nastavení)

Pole Hodnota
Zdroj http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/oblast_zdravotnictvi/index.html
Autor Prague City Hall - Magistrát hl. m. Prahy
Správce Správce není zadán
Stav active
Language Czech
dcat:theme http://eurovoc.europa.eu/149305, http://eurovoc.europa.eu/131456, http://eurovoc.europa.eu/139696, http://eurovoc.europa.eu/222361, http://eurovoc.europa.eu/209478, http://eurovoc.europa.eu/215341, http://eurovoc.europa.eu/139558, http://eurovoc.europa.eu/215246, http://id.esd.org.uk/subject/1506